Skip to product information
1 of 1

Polskie Leki UK

Hydroxyzinum Espefa, 10 mg, tabletki powlekane, 30 szt

Hydroxyzinum Espefa, 10 mg, tabletki powlekane, 30 szt

Regular price £18.99 GBP
Regular price Sale price £18.99 GBP
Sale Sold out
Tax included.
Hydroxyzinum Espefa to lek w postaci tabletek powlekanych, zawierający substancję czynną hydroksyzynę. Jest lekiem o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym i przeciwświądowym.

Skład
Substancją czynną leku jest hydroksyzyna (Hydroxyzini hydrochloridum).

1 tabletka powlekana zawiera 10 mg chlorowodorku hydroksyzyny (Hydroxyzini hydrochloridum).

Substancje pomocnicze: Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, talk. Otoczka: alkohol poliwinylowy częściowo zhydrolizowany, makrogol 3350, tytanu dwutlenek (E 171), talk, żółcień chinolinowa, lak (E 104), żelaza tlenek żółty (E 172).

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie dla pacjenta.

Lek Hydroxyzinum Espefa przyjmuje się doustnie.

Działanie
Lek Hydroxyzinum Espefa działa uspokajająco i przeciwlękowo. Ma również działanie przeciwhistaminowe, rozkurczające oskrzela i przeciwwymiotne.

Wskazania
Lek Hydroxyzinum Espefa jest wskazany w: objawowym leczeniu lęku u dorosłych; objawowym leczeniu świądu; przygotowaniu pacjentów do zabiegów chirurgicznych.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować leku u pacjentów: z nadwrażliwością na którykolwiek składnik produktu; porfirią; ze znanym nabytym lub wrodzonym wydłużeniem odstępu QT; ze znanymi czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT, w tym ze stwierdzoną chorobą układu krążenia, znaczącymi zaburzeniami elektrolitowymi (hipokaliemia, hipomagnezemia), nagłą śmiercią sercową w rodzinie, znaczącą bradykardią, stosujący jednocześnie leki, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT i (lub) wywołują zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointe; w ciąży i karmiących piersią.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące bardzo często (u więcej niż 1 na 10 osób): senność.

Działania niepożądane występujące często (u 1 do 10 na 100 osób): suchość w jamie ustnej; zmęczenie, ból głowy, nadmierne uspokojenie.

Więcej informacji w ulotce dołączonej do leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Hydroxyzinum Espefa należy omówić z lekarzem jeśli pacjent: ma zwiększoną skłonność do drgawek; ma jaskrę; ma stwierdzony utrudniony odpływ moczu z pęcherza moczowego; ma osłabioną perystaltykę przewodu pokarmowego; ma stwierdzoną nużliwość mięśni; ma stwierdzone otępienie (obniżenie sprawności umysłowej); ma stwierdzone znane czynniki usposabiające do wystąpienia zaburzeń rytmu serca lub jednocześnie jest leczony lekiem mogącym wywołać zaburzenia rytmu serca; w badaniu EKG ma stwierdzone wydłużenie odcinka QT, lekarz rozważy inne metody leczenia; ma stwierdzoną wcześniej nietolerancję niektórych cukrów; stosuje leki działające depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy lub leki o właściwościach przeciwcholinergicznych.

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza i przerwać leczenie hydroksyzyną, jeśli u pacjenta pojawią się objawy ze strony serca, takie jak szybkie bicie serca (palpitacje), trudności z oddychaniem, utrata przytomności.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Szczególnie ważna jest informacja jeśli pacjent stosuje: leki działające depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy (leki uspokajające, przeciwlękowe, przeciwdepresyjne, przeciwdrgawkowe, nasenne); leki przeciwcholinergicznych (leki stosowane między innymi w zaburzeniach czynności jelit i w chorobach układu oddechowego); betahistyne (lek stosowany w chorobie Meniere’a); inhibitory cholinoesterazy (leki stosowane między innymi w leczeniu miastenii, choroby Alzheimer’a i jaskry); inhibitory monoaminooksydazy MAO (leki stosowane głównie w leczeniu depresji); adrenaline (lek stosowany między innymi w silnych reakcjach alergicznych); fenytoine (lek stosowany w leczeniu padaczki); cymetydyne (lek stosowany w chorobach przewodu pokarmowego, między innymi w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy); leki metabolizowane przez jeden z enzymów wątrobowych nazywany CYP2D6 (są to między innymi beta-blokery stosowane np. w nadciśnieniu tętniczym, leki nazywane selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, które stosowane są np. w leczeniu depresji, lęku, nerwicy natręctw); leki hamujące działanie enzymów, takich jak dehydrogenaza alkoholowa oraz CYP3A4/5 (są to między innymi leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych, leki blokujące kanały wapniowe, które stosowane są w leczeniu zaburzeń rytmu serca).

Nie należy przyjmować leku Hydroxyzinum Espefa, jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu: zakażeń bakteryjnych (np. antybiotyki, takie jak erytromycyna, moksyfloksacyna, lewofloksacyna); zakażeń grzybiczych (np. pentamidyna); chorób serca lub wysokiego ciśnienia krwi (np. amiodaron, chinidyna, dyzopiramid, sotalol); psychoz (np. haloperydol); depresji (np. cytalopram, escytalopram); chorób układu pokarmowego (np. prukalopryd); alergii; malarii (np. meflochina); raka (np. toremifen, wandetanib); uzależnień od leków lub silnego bólu (metadon).

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek może powodować senność oraz wpływać na koncentrację i szybkość reakcji, dlatego nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.
View full details