Skip to product information
1 of 1

Polskie Leki UK

Aspirin, 500 mg, tabletki, 10 szt.

Aspirin, 500 mg, tabletki, 10 szt.

Regular price £4.99 GBP
Regular price Sale price £4.99 GBP
Sale Sold out
Tax included.

Aspirin to produkt leczniczy w formie tabletek, charakteryzuje się działaniem przeciwbólowym, przeciwzapalnym oraz przeciwgorączkowym.

Skład
Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum),

Jedna tabletka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego.

Substancje pomocnicze: celuloza, skrobia kukurydziana.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli: Doustnie jednorazowo 1 do 2 tabletek. W razie konieczności, dawka jednorazowa może być powtarzana co 4 do 8 godzin. Nie należy przekraczać
maksymalnej dawki dobowej, która wynosi 8 tabletek.

Młodzież w wieku powyżej 12 lat: Produkt może być stosowany u młodzieży powyżej 12 r. życia wyłącznie na zlecenie lekarza. Doustnie jednorazowo 1 tabletkę. W razie konieczności dawka jednorazowa może być powtarzana co 4 do 8 godzin. Nie stosować więcej niż 3 tabletki na dobę.

Tabletki należy przyjmować doustnie, najlepiej po posiłkach, z dużą ilością płynu.
Leku nie należy stosować dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem.
Działanie
Lek Aspirin ma działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz przeciwzapalne.

Wskazania
Lek Aspirin wskazany jest do stosowania w:

bólach o małym lub umiarkowanym nasileniu,
gorączce.
Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Aspirin:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną
kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna,
jeśli u pacjenta występuje ostra choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy,
jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca lub ciężka niewydolność wątroby lub ciężka niewydolność nerek,
jeśli kiedykolwiek występowały u pacjenta napady astmy oskrzelowej, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
jeśli pacjent stosuje jednocześnie lek metotreksat (stosowany m.in. w chorobach nowotworowych) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych,
jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży,
u dzieci poniżej 12 roku życia.
Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli wystąpią fusowate wymioty lub czarne, smoliste stolce, należy odstawić lek i zgłosić się do lekarza.
Objawem ciężkiej reakcji nadwrażliwości może być: obrzęk twarzy i powiek, obrzęk języka i krtani ze zwężeniem dróg oddechowych, trudności z oddychaniem, duszność aż do napadów astmy, przyspieszenie czynności serca, nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego aż do zagrażającego życiu wstrząsu. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast zapewnić fachową opiekę medyczną. Powyższe reakcje mogą wystąpić nawet po pierwszym podaniu leku.
Zaburzenia żołądka i jelit: Bóle żołądka i brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność, zapalenie przewodu pokarmowego, potencjalnie zagrażające życiu krwawienia z przewodu pokarmowego: jawne (fusowate wymioty, smoliste stolce) lub utajone (do krwawień dochodzi tym częściej im większa jest dawka); choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, perforacja.
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: W rzadkich przypadkach opisywano przemijające zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz).
Zaburzenia układu nerwowego: Zawroty głowy i szumy uszne, będące zazwyczaj objawami przedawkowania.
Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Zwiększone ryzyko krwawień, krwotoki (pooperacyjne, z nosa, z dziąseł, z układu moczowo-płciowego), krwiaki, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia. Skutkiem krwawień może być wystąpienie ostrej lub przewlekłej niedokrwistości z niedoboru żelaza albo ostrej niedokrwistości pokrwotocznej objawiające się astenią, bladością, hypoperfuzją, a także nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych. Hemoliza i niedokrwistość hemolityczna u pacjentów cierpiących na poważną postać niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.
Zaburzenia naczyniowe: Wylew krwi do mózgu (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) jednocześnie stosujących inne leki przeciwzakrzepowe) potencjalnie zagrażający życiu.
Zaburzenia nerek i dróg moczowych: Zaburzenia czynności nerek i ciężka niewydolność nerek.
Zaburzenia układu immunologicznego: Reakcje nadwrażliwości z objawami klinicznymi i nieprawidłowymi wynikami odpowiednich badań laboratoryjnych takie jak: astma, łagodne do umiarkowanych reakcje obejmujące skórę, układ oddechowy, układ sercowo-naczyniowy z objawami takimi jak: wysypka, pokrzywka, obrzęk (w tym naczynioruchowy), zaburzenia oddychania i pracy serca, zapalenie błony śluzowej nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa i bardzo rzadko ciężkie reakcje, w tym wstrząs anafilaktyczny.
Zaburzenia układu oddechowego: Astma oskrzelowa.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Jeżeli wystąpi reakcja nadwrażliwości należy natychmiast zapewnić fachową opiekę medyczną.
Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Aspirin może wchodzić w interakcje z

metotreksatem,
lekami przeciwzakrzepowymi, leków trombolitycznymi i hamujących agregację płytek krwi,
kortykosteroidami, innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi,
alkoholem,
digoksyną,
lekami przeciwcukrzycowymi,
kwasem walproinowym,
niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi,
lekami stosowanymi w leczeniu dny moczanowej,
lekami moczopędnymi,
niektórymi lekami przeciwnadciśnieniowymi.
Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Najlepiej przyjmować tabletki po posiłkach, z dużą ilością płynu.
Spożywanie alkoholu podczas terapii zwiększa związane z nią ryzyko.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Aspirin jest przeciwwskazany w ostatnim trymestrze ciąży. Nie należy stosować leku u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży.

Kwas acetylosalicylowy przenika w niewielkiej ilości do mleka kobiet.

Wpływ na płodność
Aspirin może niekorzystnie wpływać na płodność kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować leku u dzieci poniżej 12 roku życia. U młodzieży powyżej 12 roku życia leki zawierające kwas acetylosalicylowy można stosować wyłącznie na zlecenie lekarza.

View full details