Skip to product information
1 of 1

USP ZDROWIE SP.ZO.O.

Gripex Duo, tabletki powlekane, 16 szt.

Gripex Duo, tabletki powlekane, 16 szt.

Regular price £12.99 GBP
Regular price Sale price £12.99 GBP
Sale Sold out
Tax included.

Gripex Duo, tabletki powlekane, 16 szt - Grypa

Lek Gripex Duo działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo, a dzięki fenylefrynie również zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa oraz zatok. Gripex Duo stosuje się przy takich objawach jak: gorączka, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe, katar oraz niedrożność nosa i zatok przynosowych. Produkt leczniczy ma postać tabletek powlekanych, które można rozpuścić i wypić lub tradycyjnie połknąć. Lek jest przeznaczony dla osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Skład
Substancjami czynnymi leku są: paracetamol i fenylefryny chlorowodorek.

1 tabletka powlekana zawiera 500 mg paracetamolu oraz 6,1 mg chlorowodorku fenylefryny.

Substancje pomocnicze: powidon, kwas cytrynowy aromat cytrynowy (α-pinen, D-limonen, maltodekstryna (ze skrobi kukurydzianej), skrobia kukurydziana modyfikowana, dwutlenek krzemu (E551)) krospowidon (typ A) sukraloza sorbitol celuloza mikrokrystaliczna krzemionka koloidalna, bezwodna talk stearynian magnezu Opadry II: alkohol poliwinylowy, E1203 talk, E553b dwutlenek tytanu, E171 Makrogol 3350 kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) żółcień chinolinowa, E104 tartrazyna, lak aluminiowy, E102 żółty tlenek żelaza, E172 wodorowęglan sodu, E500 indygotyna, lak aluminiowy, E132.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Gripex Duo podaje się doustnie. Tabletkę można połknąć w całości popijając szklanką wody lub można ją rozpuścić w połowie szklanki wody, po czym wypić przygotowany roztwór. Tabletkę można też podzielić na dwie części w celu ułatwienia połknięcia. Rowek dzielący na tabletce jedynie umożliwia przełamanie tabletki w celu ułatwienia jej połknięcia, nie służy do dzielenia tabletki na dwie równe mniejsze dawki.

Wiek Dawkowanie Maksymalna dawka dobowa
Dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 65 kg 1-2 tabletki, jeśli to konieczne to kolejną dawkę można zastosować po 4 godzinach 8 tabletek
Dorośli i młodzież o masie ciała od 43 kg do 65 kg 1 tabletka, jeśli to konieczne to kolejną dawkę można zastosować po 4 godzinach 6 tabletek
Dorośli i młodzież o masie ciała od 33 kg do 43 kg 1 tabletka, jeśli to konieczne to kolejną dawkę można zastosować po 6 godzinach 4 tabletki
Leku nie wolno stosować dłużej niż przez 3 dni bez konsultacji z lekarzem. Należy stosować możliwie najniższą skuteczną dawkę leku, przez możliwie najkrótszy czas. Nie stosować dawki większej niż zalecana.

Działanie
Gripex Duo działa dwukierunkowo. Ze względu na zawarty w nim paracetamol produkt leczniczy obniża gorączkę oraz uśmierza ból. Druga substancja czynna leku, czyli fenylefryna, odpowiada za zmniejszenie obrzęku i przekrwienie błony śluzowej nosa oraz zatok.

Wskazania
Wskazaniem do zastosownia Gripexu Duo jest doraźne leczenie symptomów przeziębienia, grypy i stanów grypopodobnych, takich jak: gorączka, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe, katar oraz niedrożność nosa i zatok przynosowych.

Przeciwwskazania
Nie stosować Gripexu Duo u osób z uczuleniem na substancje czynne lub inne aminy sympatykomimetyczne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Przeciwwskazaniami do zastosowania produktu leczniczego są również: ciężka niewydolność wątroby lub nerek, zaburzenia sercowo-naczyniowe, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, guz chromochłonny nadnercza, jaskra z zamkniętym kątem przesączania, nadczynność tarczycy, rozrost gruczołu krokowego, wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub reduktazy methemoglobinowej i choroba alkoholowa.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią poniższe objawy nie należy przyjmować leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Są to stany zagrażające życiu występujące z nieznaną częstością:
- wstrząs anafilaktyczny (bladość skóry, spadek ciśnienia krwi, pocenie się, wytwarzanie małej ilości moczu, obrzęk krtani, przyspieszony oddech, osłabienie)
- ciężkie reakcje skórne, które mogą obejmować owrzodzenie ust, gardła, nosa, narządów płciowych oraz zapalenie spojówek (zaczerwienienie i obrzęk oczu). Te ciężkie wysypki skórne często poprzedzone są występowaniem gorączki, bólu głowy i bólów ciała (objawy grypopodobne). Wysypka może rozprzestrzeniać się obejmując powstawanie pęcherzy na skórze i łuszczenie się skóry (toksyczne, martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, ostra uogólniona osutka krostkowa, wysypka polekowa).

Działania niepożądane występujące często (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 pacjentów stosujących lek): nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, jadłowstręt.

Działania niepożądane występujące rzadko (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 1 000 pacjentów stosujących lek): niedokrwistość, zahamowanie czynności szpiku kostnego, małopłytkowość, agranulocytoza (brak granulocytów we krwi), leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów), neutropenia (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych) obrzęki ostre zapalenie trzustki (silne bóle w części środkowej i górnej brzucha, wymioty, wzdęcie brzucha, często zatrzymanie gazów i stolca, silna gorączka), przewlekłe zapalenie trzustki, krwotok, bóle brzucha, biegunka, nudności, wymioty świąd, pocenie się, plamica, pokrzywka obrzęk naczynioruchowy uszkodzenie nerek objawiające się gorączką, bólami w okolicy lędźwiowej, wysypką na skórze, czerwonym zabarwieniem moczu (krwiomocz), kolką nerkową, zatrzymaniem moczu, skurcz oskrzeli reakcje alergiczne (świąd, pokrzywka) podwyższenie ciśnienia tętniczego, tachykardia (zbyt częste bicie serca), zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca, bladość powłok.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek): skurcz oskrzeli utrudniający oddychanie u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne niewydolność wątroby, martwica wątroby, żółtaczka, objawiające się zażółceniem oczu i skóry, bólem brzucha, utratą apetytu, lęk, niepokój, drżenia, nerwowość, bezsenność, rozdrażnienie, zawroty i bóle głowy, omamy.

Częstość nieznana: rumień wielopostaciowy zawroty głowy, zaburzenia nerek i dróg moczowych w postaci zatrzymania moczu.

Lek rzadko działa toksycznie na nerki, poza tym nie odnotowano związku z dawkami terapeutycznymi, poza przypadkami przewlekłego stosowania leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Gripex Duo zawiera paracetamol, dlatego aby zapobiec przedawkowaniu tej substancji, należy zwrócić uwagę czy inne stosowane produkty nie zawierają go również. Przedawkowanie paracetamolu może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia wątroby.

Ze względu na zawartość fenylefryny w Gripexie Duo nie stosować go z innymi lekami zawierającymi sympatykomimetyki (takie jak leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, środki hamujące łaknienie i leki psychostymulujące o działaniu podobnym do amfetaminy) lub lekami stosowanymi w przeziębieniu i grypie.

W czasie przyjmowania leku nie wolno pić alkoholu. Stosowanie leku przez osoby z niewydolnością wątroby, nadużywające alkoholu lub głodzone stwarza ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby.

Lek zawiera 184 mg sorbitolu (E420),0,63 mg tartrazyny (E102) oraz 0,6 mg glukozy (składnik maltodekstryny) w każdej tabletce powlekanej. Sorbitol jest źródłem fruktozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta (lub jego dziecka) nietolerancję niektórych cukrów lub stwierdzono wcześniej u pacjenta dziedziczną nietolerancję fruktozy, rzadką chorobę genetyczną, w której organizm pacjenta nie rozkłada fruktozy, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku lub podaniem go dziecku.
Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy, że lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Lek może powodować reakcje alergiczne.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Powyższe nie stanowią pełnej listy ostrzeżeń. Jest ona dostępna na ulotce dołączonej do opakowania leku, z którą należy zapoznać się przed zastosowaniem Gripexu Duo.

 

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Gripex Duo może wchodzić w interakcje z:

lekami przyspieszające opróżnianie żołądka (np. metoklopramid) oraz opóźniające (np. propantelina),
lekami z grupy inhibitorów MAO (stosowane w leczeniu m.in. depresji oraz w ciągu 2 tygodni po zakończeniu leczenia) mogą wywołać stan pobudzenia i gorączkę,
z zydowudyną (AZT, leku stosowanego w zakażeniu wirusem HIV),
lekami przeciwzakrzepowymi,
lekami zwiększających metabolizm wątrobowy, tj. niektórych leków nasennych lub leków przeciwpadaczkowych, jak np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina, ryfampicyna,
cholestyraminą,
probenecydem,
niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ),
kofeiną,
salicylamidem,
trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (TLPD),
guanetydyną, mekamylaminą, metyldopą, rezerpiną,
indometacyną, antagonistami receptorów beta-adrenergicznych,
digoksyną, glikozydami nasercowymi,
alkaloidami sporyszu.
Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Podczas leczenia Gripexem Duo nie można spożywać alkoholu.

Pokarm spowalnia wchłanianie leku.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować w okresie ciąży i przez kobiety karmiące piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Produkt leczniczy nie jest przeznaczony dla osób poniżej 12 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Przyjmując lek Gripex Duo należy zachować ostrożność w trakcie prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Polska Apteka UK informuje aby zapoznać się z treścią ulotki, zawarte są w niej dane dotyczące: wskazań, przeciwskazań, działań niepożądanych, dawkowania, stosowania leku. Lek niewłaściwie stosowany może zagrażać Twojemu życiu lub zdrowiu, dlatego przed użyciem skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

View full details