Skip to product information
1 of 1

Polskie Leki UK

Gripex, tabletki powlekane, 10 szt.

Gripex, tabletki powlekane, 10 szt.

Regular price £8.99 GBP
Regular price Sale price £8.99 GBP
Sale Sold out
Tax included.
Gripex to lek wieloskładnikowy przeznaczony do krótkotrwałego leczenia objawów przeziębienia i grypy.

Skład
Substancjami czynnymi leku są paracetamol (Paracetamolum), pseudoefedryny chlorowodorek (Pseudoephedrini hydrochloridum) i dekstrometorfanu bromowodorek (Dextromethorphani hydrobromidum)

Jedna tabletka powlekana zawiera: 325 mg paracetamolu, 30 mg pseudoefedryny chlorowodorku i 10 mg dekstrometorfanu bromowodorku.

Substancje pomocnicze: Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, krzemionka koloidalna, kwas stearynowy, powidon, krospowidon. Otoczka: (Opadry II Orange Y-22-13204): hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol, polidekstroza, triacetyna, żółcień pomarańczowa (E 110), Allura red AC (E 129). Tusz do nadruku: (Opacode Black S-1-17823): szelak, żelaza tlenek czarny (E 172), alkohol N-butylowy, alkohol izopropylowy, amonu wodorotlenek, glikol propylenowy.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: doustnie 2 tabletki od 3 do 4 razy na dobę. Nie należy przekraczać dawki 8 tabletek na dobę.

Dzieci w wieku 6 do 12 lat: doustnie 1 tabletka 3-4 razy na dobę. Nie należy stosować dawki większej niż 4 tabletki na dobę.

Działanie
Gripex to lek działający przeciwbólowo, przeciwgorączkowo, przeciwkaszlowo, udrożnia przewody nosowe, zmniejsza ilość wydzieliny śluzowej oraz przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa.

Wskazania
Lek Gripex jest wskazany do doraźnego leczenia objawów przeziębienia, grypy, stanów grypopodobnych, zapalenia zatok przynosowych (gorączka, katar, kaszel, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe).

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Gripex:

jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol, pseudoefedryny chlorowodorek, dekstrometorfanu bromowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
jeśli pacjent stosuje inne leki zawierające paracetamol; jeśli stosowane są leki z grupy inhibitorów MAO (leki stosowane m.in. w depresji), a także w okresie do 2 tygodni od zaprzestania ich stosowania;
u pacjentów z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej;
jeśli występuje ciężka niewydolność nerek lub wątroby;
jeśli występuje ciężkie nadciśnienie tętnicze;
jeśli występuje choroba niedokrwienna serca;
u pacjentów z chorobą alkoholową;
u pacjentów z astmą oskrzelową;
w okresie ciąży i karmienia piersią;
u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u 1 do 10 na 1 000 pacjentów stosujących lek):

zmęczenie, zawroty głowy;
nudności i wymioty.
Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów stosujących lek):

reakcje nadwrażliwości typu I: obrzęk alergiczny (czyli obrzęk skóry i tkanek miękkich, często w obrębie twarzy np. wargi, języka, powiek), reakcja anafilaktyczna (czyli duszność, pocenie, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi aż do objawów wstrząsu);
skórne reakcje alergiczne, zaczerwienienie skóry, wysypka.
Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek):

zaburzenia wytwarzania komórek krwi: granulocytopenia (zmniejszenie liczby granulocytów we krwi), agranulocytoza (brak granulocytów we krwi), małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi);
napad astmy oskrzelowej;
uszkodzenie wątroby występujące najczęściej w wyniku przedawkowania;
kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek, kamica moczowa;
omamy.
Działania niepożądane, których częstość jest nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

senność;
przyspieszenie akcji serca (tachykardia);
nieznaczne podwyższenie ciśnienia krwi;
zaburzenia w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu, zwłaszcza u pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Gripex zawiera żółcień pomarańczową (E 110) i Allura red AC (E 129), przez co lek może powodować reakcje alergiczne.
Nie przechowywać w temp. powyżej 25oC.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek Gripex może wchodzić w interakcje z:

innymi lekami zawierającymi paracetamol,
metoklopramidem, propanteliną, zydowudyną,
inhibitorami MAO (stosowanymi w leczeniu depresji) również 2 tygodnie po zakończeniu terapii,
lekami przeciwzakrzepowymi,
lekami zwiększającymi metabolizm wątrobowy (niektóre leki nasenne, leki przeciwpadaczkowe, ryfampicyna)
chloramfenikolem, albuterolem, amitryptyliną,
lekami sympatykomimetycznymi (lekami zmniejszającymi przekrwienie, hamującymi apetyt lub z substancjami o działaniu psychostymulującym)
lekami zobojętniającymi,
lekami przeciwnadciśnieniowymi, glikozydami naparstnicy,
fluoksetyną, paroksetyną, chinidyną, terbinafiną, amiodaronem, flekainidem, propafenonem, sertraliną, bupropionem, metadonem, cynakalcetem, haloperydolem, perfenazyną, tiorydazyną, furazolidyną.
Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Pokarm nie zmienia w sposób istotny wchłaniania leku.
W okresie stosowania leku nie można pić alkoholu.
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Gripex w ciąży i w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Leku nie należy stosować u dzieci poniżej 6 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Przyjmując lek Gripex należy zachować ostrożność w trakcie prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
View full details