Skip to product information
1 of 1

Polska Apteka UK 24-7 Londyn

NeoFuragina 50mg 30 tabletek

NeoFuragina 50mg 30 tabletek

Regular price £7.99 GBP
Regular price Sale price £7.99 GBP
Sale Sold out
Tax included.
NeoFuragina to produkt leczniczy do stosowania w zakażeniach bakteryjnych dróg moczowych. NeoFuragina działa przeciwbakteryjnie - zawiera furazydynę, która hamuje rozwój bakterii.

Skład
Substancją czynną jest: furazydyna (Furazidinum).

1 tabletka zawiera 50 mg furazydyny.

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sacharoza, polisorbat 80, kwas stearynowy.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

NeoFuraginę stosuje się doustnie.
Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych.
Lek ten zwykle stosuje się 7-8 dni.
Terapię można powtórzyć po 10-15 dniach.
NeoFuraginę zaleca się stosować podczas posiłków zawierających białko - polepsza się wchłanianie.
Dawkowanie: w pierwszym dniu stosuje się 2 tabletki 4 razy na dobę; kolejno 2 tabletki 3 razy na dobę.

Działanie
NeoFuragina zawiera furazydynę (pochodną nitrofuranu) o działaniu przeciwbakteryjnym o szerokim spektrum działania. Furazydyna wykazuje silniejsze działanie w środowisku kwaśnym, słabsze w zasadowym.

Wskazania
NeoFuragina wskazana jest do leczenia zakażeń dolnych dróg moczowych.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku NeoFuragina:

w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną - furazydynę, pochodne nitrofuranu lub którykolwiek ze składników tego leku,
u kobiet w pierwszych trzech miesiącach ciąży,
w okresie donoszonej ciąży (od 38. tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko wystąpienia u noworodka niedokrwistości hemolitycznej (anemii związanej z rozpadem krwinek czerwonych).
u dzieci i młodzieży,
jeśli u pacjenta stwierdzono niewydolność nerek (w badaniach laboratoryjnych klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższony poziom kreatyniny w surowicy),
jeśli u pacjenta występuje polineuropatia (zaburzenie układu nerwowego związane z uszkodzeniem nerwów obwodowych, mogące charakteryzować się zaburzeniami ruchowymi lub czuciowymi),
jeśli u pacjenta występuje niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (choroba związana z genetycznie uwarunkowanym niedoborem enzymu biorącym udział w przemianach zachodzących w czerwonych krwinkach) ze względu na ryzyko wystąpienia hemolizy w przypadku doustnego przyjmowania leku.
Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

nudności, nadmierne oddawanie gazów,
bóle głowy.
Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

reakcje anafilaktyczne (nagłe reakcje alergiczne miejscowe lub ogólnoustrojowe), obrzęk naczyniowo-ruchowy (choroba skóry tkanki podskórnej polegająca na powstawaniu ograniczonych obrzęków),
ciężkie reakcje skórne (złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, zespól Stevensa-Johnsona -pęcherzowy rumień wielopostaciowy),
objawy polekowego zapalenia wątroby, żółtaczka cholestatyczna (wywołana przeszkodą w odpływie żółci), martwica wątroby (zwykle podczas długotrwałego stosowania).
Częstość nieznana:

świąd, pokrzywka, wysypka,
zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia,
uszkodzenie nerwów obwodowych (także o ostrym lub nieodwracalnym przebiegu, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, niedokrwistością, cukrzycą, zaburzeniami elektrolitowymi lub niedoborem witaminy B),
reakcja astmatyczna (duszność) u pacjentów z astmą-reakcje z nadwrażliwości dotyczące układu oddechowego, w tym: reakcje ostre - objawiające się gorączką dreszczami, kaszlem, bólami w klatce piersiowej, dusznością - najczęściej szybko ustępują po odstawieniu leku,
bóle brzucha, utrata apetytu, zapalenie ślinianek, zapalenie trzustki,
łysienie (przemijające),
zakażenia drobnoustrojami opornymi na furaginę, gorączka, dreszcze, złe samopoczucie,
sinica wskutek methemogiobinemii.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
W przypadku wystąpienia uczucia mrowienia, drętwienia, gorączki, dreszczy, bólu w klatce piersiowej, duszności należy skonsultować się z lekarzem i odstawić lek.
W przypadku długotrwałego stosowania należy regularnie badać krew, czynność wątroby i nerek.
Podczas leczenia furazydyną należy unikać spożycia alkoholu.
NeoFuragina zawiera laktozę i sacharozę.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

NeoFuragina wchodzi w interakcję z:

chinolonami (norfloksacyna, kwas nalidyksowy),
aminoglikozydami, tetracyklinami,
lekami zobojętniającymi sok żołądkowy,
inhibitorami anhydrazy węglanowej (acetazolamid),
atropiną.
Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
NeoFuraginę należy stosować podczas posiłków zawierających białko.

Alkohol razem z furazydyną może powodować reakcje disulfiramową (uczucie gorąca, bóle brzucha, wymioty, zatokowe przyspieszenie rytmu serca).

Ciąża i karmienie piersią
W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Wpływ na badania laboratoryjne
NeoFuragina może wpływać na oznaczanie stężenia glukozy z użyciem odczynników zawierających siarczan miedzi.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
U niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane, mogące wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn (zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia.
View full details