Skip to product information
1 of 1

Polska Apteka UK 24-7 Londyn

OtriAllergy Control, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, 60 dawek

OtriAllergy Control, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, 60 dawek

Regular price £9.99 GBP
Regular price Sale price £9.99 GBP
Sale Sold out
Tax included.

Lek OtriAllergy Control w postaci aerozolu do nosa, zawiera substancję czynną flutykazonu propionian, który zmniejsza stan zapalny. Lek ten pomaga kontrolować reakcję organizmu na alergeny znajdujące się w otaczającym środowisku. Lek OtriAllergy Control jest stosowany w celu leczenia objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa wywołanego przez pyłki roślin (katar sienny) lub inne alergeny znajdujące się w powietrzu.

Skład
Substancją czynną jest flutykazonu propionian (fluticasoni propionas).

Wodna zawiesina flutykazonu propionianu 0,5 mg (500 mikrogramów)/ml.
Jedna dawka aerozolu (100 mg) zawiera 50 mikrogramów flutykazonu propionianu.

Substancje pomocnicze: glukoza bezwodna; celuloza mikrokrystaliczna; karmeloza sodowa; alkohol fenyloetylowy; benzalkoniowy chlorek; polisorbat 80; woda oczyszczona.

Dawkowanie
Lek OtriAllergy Control należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano na etykiecie lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty.

Zalecane dawkowanie: Lek wyłącznie do podania donosowego.

Dorośli w wieku 18 lat i powyżej: Zaleca się stosowanie dwóch dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę (200 mikrogramów flutykazonu propionianu), najlepiej rano.

Po uzyskaniu odpowiedniej kontroli objawów można zmniejszyć stosowaną dawkę do jednej dawki aerozolu do każdego otworu nosowego, raz na dobę.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub nie osiągnięto odpowiedniej kontroli objawów, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Leczenie powinno być stosowane tylko w okresie ekspozycji na alergen.

Nie stosować większej dawki niż zalecana. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować leku dłużej niż przez 3 miesiące.

Działanie
Lek OtriAllergy Control, zawiera flutykazonu propionian, który należy do grupy leków kortykosteroidowych. Lek wykazuje działanie przeciwalergiczne, przeciwzapalne oraz zmniejsza przekrwienie błony śluzowej.

Wskazania
Produkt leczniczy OtriAllergy Control jest wskazany u dorosłych powyżej 18 lat w objawowym leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym kataru siennego) lub innego alergenu znajdującego się w powietrzu (takie jak roztocza, zarodniki pleśni, łupież zwierzęcy).

Przeciwwskazania
Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek składnik preparatu.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działanie niepożądane występujące bardzo często (może wystąpić u więcej niż u 1 na 10 osób): krwawienie z nosa.

Działania niepożądane występujące często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób): ból głowy; nieprzyjemny smak w jamie ustnej, nieprzyjemny zapach w nosie; suchość i podrażnienie błony śluzowej gardła i nosa oraz kichanie.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): ból i (lub) krwawienie z nosa; wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Więcej informacji w ulotce dołączonej do leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku OtriAllergy Control należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą: jeśli pacjent stosuje inne leki zawierające kortykosteroidy; jeśli pacjent miał zabieg chirurgiczny nosa; jeśli u pacjenta występuje lub występowało w ostatnim czasie zakażenie dróg nosowych; jeśli u pacjenta występuje lub występowało w ostatnim czasie niewyleczone zakażenie, gruźlica lub opryszczkowe zakażenie oczu; jeśli pacjent przyjmował w ostatnim czasie leki steroidowe w zastrzykach lub przyjmuje doustnie leki steroidowe przez dłuższy okres.

W przypadku wystąpienia niewyraźnego widzenia lub innego zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa, należy skontaktować się z lekarzem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 30°C.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi jeżeli pacjent przyjmuje: jakiekolwiek leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (np. ketokonazolu); niektóre leki mogące nasilić działanie leku OtriAllergy Control i lekarz może chcieć uważnie monitorować stan pacjenta przyjmującego takie leki (w tym niektóre leki na HIV: rytonawir, kobicystat).

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

View full details